2007/160/KE: Deċiżjoni tal-Kunsill tat- 22 ta’ Frar 2007 dwar il-pożizzjoni tal-Komunità rigward l-abbozz ta’ Regolament tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-approvazzjoni ta’ sistemi ta’ partizzjoni biex jipproteġu lill-passiġġieri minn bagalji maqlugħa minn posthom forniti bħala tagħmir mhux oriġinali mal-vetturi Test b’rilevanza għaż-ŻEE.