Věc C-350/19 P: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 1. října 2020 – Souruh SA v. Rada Evropské unie („Kasační opravný prostředek – Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vůči Syrské arabské republice – Opatření namířená proti určitým osobám a subjektům vykonávajícím činnosti v Sýrii – Seznam osob a subjektů, na které se vztahuje zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů – Zařazení jména navrhovatelky – Žaloba na neplatnost“)