Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' 14/12/2007 li tiddikjara konċentrazzjoni hija kompatibbli mas-suq komuni (il-Każ Nru COMP/M.4981 - AT&T / IBM) skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (It-test bl-Ingliż biss huwa awtentiku)