Direktiva Komisije 2008/47/ES z dne 8. aprila 2008 o spremembi Direktive Sveta 75/324/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o aerosolnih razpršilnikih zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (Besedilo velja za EGP)