Directiva 2008/47/CE a Comisiei din 8 aprilie 2008 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a Directivei 75/324/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la generatoarele de aerosoli (Text cu relevanță pentru SEE)