Direttiva tal-Kummissjoni 2008/47/KE tat- 8 ta' April 2008 li temenda għall-finijiet ta' l-adattament għall-progress tekniku, id-Direttiva tal-Kunsill 75/324/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri relatati mad-dispensuri ta' l-ajrusols Test b’relevanza għaż-ŻEE