Komisjoni direktiiv 2008/47/EÜ, 8. aprill 2008 , millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil nõukogu direktiivi 75/324/EMÜ aerosoole käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EMPs kohaldatav tekst)