Il-Kummissjoni vs Il-Ġermanja TITJUR Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-5 ta' Ġunju 2008. # il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja. # Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu - Direttiva 2004/48/KE - Rispett tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali - Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst. # Kawża C-395/07.