Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1256/2009 tal- 15 ta’ Diċembru 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1580/2007, fir-rigward tal-livell li fih jiskattaw id-dazji addizzjonali għal-lanġas, għal-lumi, għat-tuffieħ u għaz-zukkini