Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (it-Tielet Awla) tat-8 ta' Lulju 2008.