Termini ta' Referenza għas-Sħubija Internazzjonali għall-Kooperazzjoni fl-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija’ (l-IPEEC) u tal-Memorandum dwar l-ospitar tas-Segretarjat tas-Sħubija Internazzjonali għall-Kooperazzjoni fl-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija mill-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija * Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas- 26 ta' Novembru 2009 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar, min-naħa tal-Komunità Ewropea, tat- “Termini ta' Referenza għas-Sħubija Internazzjonali għall-Kooperazzjoni fl-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija” (l-IPEEC) u tal- “Memorandum dwar l-ospitar tas-Segretarjat tas-Sħubija Internazzjonali għall-Kooperazzjoni fl-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija mill-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija” (COM(2009)0438 – C7-0219/2009 – 2009/0119(CNS))