/* */

Kawża C-78/13 P: Appell ippreżentat fil- 15 ta’ Jannar 2013 minn Constantin Hârsulescu mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fit- 13 ta’ Novembru 2012 fil-Kawża T-400/12, Hârsulescu vs Ir-Rumanija