Nota ta' informazzjoni — Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1334/2000 li jistabblixxi reġim Komunitarju għall-kontroll ta' l-esportazzjonijiet ta' prodotti u ta' teknoloġija b'użu doppju, kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1183/2007: Informazzjoni dwar miżuri adottati mill-Istati Membri skond l-Artikoli 5, 6, 13 u 21