2007/354/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal- 21 ta’ Mejju 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2005/393/KE dwar żoni ristretti fir-rigward tal- bluetongue (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 2090) (Test b’relevanza għaż-ŻEE)