1. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' April 2007 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ta' l-Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni għas-sena finanzjarja 2005 (C6-0388/2006 - 2006/2155(DEC))