Digriet tal-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) tal-15 ta’ Marzu 2016 Digriet tal-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) tal-15 ta’ Marzu 2016.#Elliniki Metalleftiki kai Metallourgiki Larymnis Larko AE vs Il-Kummissjoni Ewropea.#Rikors għal annullament – Għajnuna mill-Istat – Privatizzazzjoni – Miżuri ta’ sostenn favur debitriċi tar-rikorrenti – Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna inkompatibbli mas-suq intern – Assenza ta’ interess ġuridiku – Inammissibbiltà.#Kawża T-576/14.