Sejhiet għall-proposti fil-kuntest tal-programm ta' ħidma Persuni tal-2009, tas-7 Programm Kwadru tal-KE għall-attivitajiet ta' Riċerka, Żvilupp Teknoloġiku u Dimostrazzjoni