Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (Ir-Raba' Awla) tal-11 ta' Diċembru 2008.