Decizia (UE) 2019/1938 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2019 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2019/000 TA 2019 – Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)