Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tat-3 ta' April 2008.