Kommissionens förordning (EG) nr 1200/2007 av den 15 oktober 2007 om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Asiago (SUB))