Koordinacija sistemov socialne varnosti: Priloga XI ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. julija 2008 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in določitvi vsebine Priloge XI (KOM(2006)0007 — C6-0029/2006 — 2006/0008(COD))