/* */

Adozzjoni finali tal-baġit ta' emenda Nru 7 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008