Komunikazzjoni mill-Kummissjoni - Inizjattiva Ewropea għat-Trasparenza - Qafas għar-relazzjonijiet ma' rappreżentanti ta' interessi (Reġistru u Kodiċi ta' Kondotta) {SEC(2008) 1926}