Javaslat az Európai parlament és a Tanács …/…/EK irányelve […] a kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok világító és fényjelző berendezéseinek elhelyezéséről (kodifikált szöveg)