Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1025/2009 tad- 29 ta’ Ottubru 2009 li ma jagħtix kunsens li jiġu awtorizzati ċerti stqarrijiet li jirrigwardaw is-saħħa fuq il-prodotti tal-ikel għajr dawk li jirreferu għal tnaqqis ta’ riskju ta’ mard u għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal (Test b’relevanza għaż-ŻEE)