Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (it-Tieni Awla) tal-1 ta' Ottubru 2009.$