Dikjarazzjoni tad-dħul u l-infiq taċ-Ċentru Ewropew dwar id-Drogi u d-Dipendenza fuq id-Drogi għas-sena finanzjarja 2008 — Baġit ta' Emenda Nru 2