2008/963/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad- 9 ta' Diċembru 2008 li temenda l-Annessi għad-Direttivi 2004/17/KE u 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-proċeduri tal-akkwist pubbliku, fir-rigward tal-listi tagħhom tal-entitajiet kontraenti u l-awtoritajiet kontraenti (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 7871) Test b'rilevanza għaż-ŻEE