2008/377/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat- 8 ta’ Mejju 2008 dwar ċerti miżuri protettivi li għandhom x'jaqsmu mad-deni klassiku tal-ħnieżer fis-Slovakkja (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 1765) Test b’relevanza għaż-ŻEE