Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD betreffende minimumvoorschriften ter verbetering van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers in de winningsindustrieën