Nõukogu direktiiv 2008/114/EÜ, 8. detsember 2008 , Euroopa elutähtsate infrastruktuuride identifitseerimise ja määramise ning nende kaitse parandamise vajaduse hindamise kohta (EMPs kohaldatav tekst)