Povzetek odločbe Komisije z dne 2. junija 2004 v zvezi s postopkom na podlagi člena 82 Pogodbe ES (v zadevi COMP/38.096 – Clearstream (obračun in poravnava)) (notificirano pod dokumentarno številko C(2004) 1958)