Rezumat al deciziei Comisiei din 2 iunie 2004 privind o procedură în temeiul articolului 82 din Tratatul CE [Cazul COMP/38.096 – Clearstream (compensare și decontare)] [notificată cu numărul C(2004) 1958]