Kopsavilkums Komisijas 2004. gada 2. jūnija lēmumam par procesu saskaņā ar EK Līguma 82. pantu (COMP/38.096 – Clearstream (Clearing and Settlement)) (izziņots ar dokumenta numuru C(2004) 1958)