2004 m. birželio 2 d. Komisijos sprendimo santrauka dėl procedūros pagal EB sutarties 82 straipsnį (Byloje COMP/38.096 – Clearstream (tarpuskaita ir atsiskaitymai)) (pranešta dokumentu Nr. C(2004) 1958)