Resumé af Kommissionens beslutning af 2. juni 2004 om en procedure efter EF-traktatens artikel 82 (Sag COMP/38.096 — Clearstream (clearing og afvikling)) (meddelt under nummer K(2004) 1958)