Rapport dwar il-kontijiet annwali ta' l-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2006 flimkien mar-risposti ta' l-Aġenzija