2007/379/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal- 25 ta’ Mejju 2007 dwar in-noninklużjoni tal- fenitrothion fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u l-irtirar ta’ awtorizzazzjonijiet għal prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom din is-sustanza (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 2164) (Test b’relevanza għaż-ŻEE)