Sejħa għal proposti – DG ENTR Nru ENT/CIP/09/B/N10S00 – Kontijiet satellitari għal kooperattivi u mutwalitajiet