Združeni zadevi C-208/06 in C-209/06: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 27. septembra 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Düsseldorf – Nemčija) – Medion AG (C-208/06) proti Hauptzollamt Duisburg, Canon Deutschland GmbH (C-209/06) proti Hauptzollamt Krefeld (Skupna carinska tarifa – Tarifna uvrstitev – Kombinirana nomenklatura – Video snemalne kamere)