Spojené veci C-208/06 a C-209/06: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z  27. septembra 2007 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf – Nemecko) – Medion AG (C-208/06)/Hauptzollamt Duisburg, Canon Deutschland GmbH (C-209/06)/Hauptzollamt Krefeld (Spoločný colný sadzobník — Colné zaradenie — Kombinovaná nomenklatúra — Kamkordéry)