Cauzele conexate C-208/06 și C-209/06: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 27 septembrie 2007 (cereri având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare formulate de Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Medion AG (C-208/06)/Hauptzollamt Duisburg, Canon Deutschland GmbH (C-209/06)/Hauptzollamt Krefeld (Tariful Vamal Comun — Clasificare tarifară — Nomenclatura Combinată — Camere video cu înregistrare)