Gevoegde zaken C-208/06 en C-209/06: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 27 september 2007 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf — Duitsland) — Medion AG (C-208/06)/Hauptzollamt Duisburg, Canon Deutschland GmbH (C-209/06)/Hauptzollamt Krefeld (Gemeenschappelijk douanetarief — Tariefindeling — Gecombineerde nomenclatuur — Videocamera-opnametoestellen)