Apvienotās lietas C-208/06 un C-209/06: Tiesas (trešā palāta) 2007. gada 27. septembra spriedums ( Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Medion AG (C-208/06)/ Hauptzollamt Duisburg ,  Canon Deutschland GmbH (C-209/06)/ Hauptzollamt Krefeld (Kopējais muitas tarifs — Tarifu klasifikācija — Kombinētā nomenklatūra — Videokameras)