C-208/06. és C-209/06. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2007. szeptember 27-i ítélete (a Finanzgericht Düsseldorf – Németország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Medion AG kontra Hauptzollamt Duisburg (C-208/06), Canon Deutschland GmbH kontra Hauptzollamt Krefeld (C-209/06) (Közös vámtarifa – Tarifális besorolás – Kombinált Nómenklatúra – Videokamera-felvevők)