Yhdistetyt asiat C-208/06 ja 209/06: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 27.9.2007 (Finanzgericht Düsseldorfin (Saksa) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — Medion AG (C-208/06) v. Hauptzollamt Duisburg ja Canon Deutschland GmbH (C-209/06) v. Hauptzollamt Krefeld (Yhteinen tullitariffi — Tariffiluokittelu — Yhdistetty nimikkeistö — Kameranauhurit)