Kohtuasjad C-208/06 ja C-209/06: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 27. septembri 2007 . aasta otsus (Finanzgericht Düsseldorf'i eelotsusetaotlus — Saksamaa) — Medion AG (C-208/06), Canon Deutschland GmbH (C-209/06) versus Hauptzollamt Duisburg (C-208/06), Hauptzollamt Krefeld (C-209/06) (Ühine tollitariifistik — Tariifne klassifitseerimine — Kombineeritud nomenklatuur — Salvestavad videokaamerad)