Kawża C-416/06: Digriet tal-President ta' l-Ewwel Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' l- 10 ta' Ġunju 2008 — Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika tal-Polonja