Rettifika għad-Deċiżjoni 2008/421/KE tal-Kunsill tal- 5 ta’ Ġunju 2008 dwar l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-acquis ta' Schengen relatati mas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen fil-Konfederazzjoni Żvizzera ( ĠU L 149, 7.6.2008 )